Øksekasting

Enkeltpersonar og grupper kan leige øksekasting. Nedre aldersgrense er 16 år, og ein vil få naudsynt instruksjon og hjelp.


Øksekasting må bestillast på førehand. 
Pris for gruppe frå 5- 15 personar er kr. 350,- pr. person for 1 time
Større grupper får rabatt.
Grupper mindre enn 5 personar - pris på førespurnad.
Ein kan maksimalt kombinere 2 ulike aktivitetar på ein time.