Fiskesimulator

På fiskesimulatoren vår kan fiske alt frå aure til tunfisk. Aktiviteten passar frå 10 år (ferskvassfiskar) medan ein bør vere over 16 år for å fiske større havfiskar.


Fiskesimulatoren må bestillast på førehand. 
Pris for gruppe frå 5- 15 personar er kr. 350,- pr. person for 1 time
Større grupper får rabatt.
Grupper mindre enn 5 personar - pris på førespurnad.
Ein kan maksimalt kombinere 2 ulike aktivitetar på ein time.