Gladiatorkamp

I gladiatorkampen står ein på kvar sin platning og kjempar med gladiatorstavar.
Den første som dett ned, har tapt. Gladiatorkamp passer både barn og vaksne.


Gladiatorkamp må bestillast på førehand. 
Pris for gruppe frå 5- 15 personar er kr. 350,- pr. person for 1 time
Større grupper får rabatt.
Grupper mindre enn 5 personar - pris på førespurnad.
Ein kan maksimalt kombinere 2 ulike aktivitetar på ein time.