Jakt


Jølster har terreng som gir gode høve til småviltjakt i slutten av september og framover. Vi anbefalar rypejakt i Fossheimsdalen og Dvergsdalsdalen.

Gode råde
Jaktkort for småviltjakt kan ein kjøpe m.a. på Lunde Turiststasjon, Esso på Skei og Jølstraholmen.

Eit flott jaktterreng
Det vert drive mykje hjortejakt frå 10. sept., og enkelte hjortevald i kommunen leiger ut hjorteløyve.