Blåserøyr

Bli ein mesterskyttar ved hjelp av lungekraft!
Blåserøyret er enkelt å bruke. Ein skal blåse piler mot blink.
Gammal og ung, nybegynnar eller avansert skarpskytter – alle kan ha det morosamt med dette blåserøyret og ein har utfordring i å auke presisjonen heile tida.


Blåserøyr må bestillast på førehand. 
Pris for gruppe frå 5- 15 personar er kr. 350,- pr. person for 1 time
Større grupper får rabatt.
Grupper mindre enn 5 personar - pris på førespurnad.
Ein kan maksimalt kombinere 2 ulike aktivitetar på ein time.